สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

เด่นวิชา  พัฒนาวินัย  เลื่อมใสคุณธรรม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

"ปัญญ นรนํ รตนํ ปัญญาประดุจดังดวงแก้ว"


อัตลักษณ์

ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน


เอกลักษณ์

ชุมชนฐานความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน


สีประจำโรงเรียน

"เทา - ชมพู"

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 546.01 KB