ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย
ภาพกิจกรรมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,22:42   อ่าน 106 ครั้ง