News
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน และมอบปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ในช่วงสถานการณ์ C
Activity
Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Link