News
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
Activity
Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Link