ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 2562

28 กุมภาพันธ์ 2563


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 นี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ : 
https://drive.google.com/open?id=1iFEP76wmRK39G5IRLNuDcbR945s9o2zm

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/lamthabsociety/photos/?tab=album&album_id=1323358154528194&__xts__%5B0%5D=68.ARDiZs5j8heVOFgcIiCMp64PskQyznPPU-YADKtXscD1osTZTMAcrtWBRBAEekNTHcpUK9zR8ycXy8lJ5CLP6LSw2KkIQkCCj3gvoVqBpbKizBb6pbplXXV5TUfdEo0eU3AnygbVf_xxNa_yqk7NlGa3uPYHMrZd3QmXP27zDYwG2BQif2C7gqUbnvYaxa3wEuA9wG8BxjBsXJQrmxTZpBcbkkPdvrto4_WTapk4SIYMkJn-Q1VU03OPXSLhbPpivN2Vwt4rrgyRCIP64uQLk79oINfbjaKuYBwdCC4AOzYhata14UJRu4Zgh8F7vG5sex5de26SANKeG6miPyRw-HL_PA&__tn__=-UC-R
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2563,13:59   อ่าน 87 ครั้ง