ภาพกิจกรรม
นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ นำคณะครูและบุคลากรเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการผู้เดินทางเข้าออกระดับจังหวัด(Krabi Gateway)ของอำเภอลำทับ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ นำคณะครูและบุคลากร ไปเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการผู้เดินทางเข้าออกระดับจังหวัด(KrabiGateway) ของอำเภอลำทับ จำนวน 4 จุดตรวจ ได้แก่

1. หมู่ 1 บ้านทรายขาว ตำบลลำทับ
2. หมู่ 3 บ้านป่าใหม่ ตำบลดินอุดม
3. หมู่ 4 สี่แยกสวนปาล์ม ตำบลดินอุดม
4. หมู่ 1 บ้านนาปู ตำบลดินแดง
 
เพื่อมอบ ขนมสด อาหารแห้ง และน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายธนากร ชูจิตต์
นายอำเภอลำทับ ที่ได้ประสานงานไปจุดตรวจได้ทราบล่วงหน้า...เราจะสู้ไปด้วยกัน........
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,11:24   อ่าน 22 ครั้ง