ภาพกิจกรรม
อบรมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
20 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธร อำเภอลำทับ มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,22:13   อ่าน 70 ครั้ง