ภาพกิจกรรม
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ได้รับการเยี่ยมชมจากคณะศึกษานิเทศก์ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นางมาตา แก้วเซ่ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการกา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,15:21   อ่าน 28 ครั้ง