ภาพกิจกรรม
25 มีนาคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนดีเพื่อแสดงความชื่นชม ตลอดจนให้คำแนะนำ ชี้แนะการส่งเสริมเด็กนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมอันพึงประสงค์
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,17:52   อ่าน 91 ครั้ง