ภาพกิจกรรม
ยินดีกับโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง" ปีที่ 16 ได้รับรางวัลระดับดีมาก ชื่อโครงงาน ทักษะชีวิตวิถีใหม่ (New normal skills) เด็กตั้งใจดีมีที่ยืน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,11:47   อ่าน 86 ครั้ง