ข่าวประชาสัมพันธ์
การอมรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน

    เนื่องจากโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน การให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานต้นสังกัดและบุคคลภายนอกนั้น

      ดังนั้นเพื่อให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงดำเนินการจัดการอมรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน ในวัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 15 : 10 – 16 : 10 น. ณ. ห้องคอม 2 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 260 ครั้ง