ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ทุกท่าน

ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบว่า ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563 จะมีการทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นักเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.
* การเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงการทดลอง เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
* หากนักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออยู่ในเขตไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ครูที่ปรึกษาจะดูแลเรื่องเอกสารการเรียนการสอนและการนัดหมายส่งงานให้กับนักเรียน
* หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถประสานงานกับครูที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา

โรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับทางโรงเรียนตลอดมา

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 44 ครั้ง