ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ของห้องสมุด โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ในหัวข้อ รู้ทันโรคภัย ห่างไกล COVID -19 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่าร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์จ้า
            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,11:11   อ่าน 28 ครั้ง