ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 3-12
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3-12
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เรื่อง แจ้งเลื่อนการรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัต
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63
ขอชื่นชมยินดี กับผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เมื่อว
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 63
ร่วมชื่นชมยินดี ทัพนักกีฬาชมรมลูกพระเศวต โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ประเภทกีฬายูโด สู่การเป็นตัวแท
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 62
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ รับการนิเทศติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ Love Lamthap : รำลึกพระเศวตฯ” วันที่ 11 พฤศจิกาย
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมแห่จาดเดือนสิบ วันสารทเดือนสิบ 2562
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 62
สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 69
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด (โครงการถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินนวัตกรรม กระบี
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 62
การอมรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด (เหลืองกระบี่เกมส์) วันที่23 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62