ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนวปฏิบัติการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมแนวปฏิบัติการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง สำหรับพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
11 ตุลาคม 2564 เข็มแรก วัคซีน COVID-19: Pfizer นักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ณ โรงพยาบาลลำทับ อำเภอลำทับ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับเยาวชนคนเก่ง นักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 8 คน ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เยาวชนช้างเผือกปีที่ 15 จากเทศบาลตำบลลำทับ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
วันที่ 9 เดือน 9 ยินดีกับข่าวชื่นชมยินดีให้กับคุณครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ คุณครูจริยา ดวงนำ้แก้ว คุณครูสุกัลยา สุขเกิด และคุณครูสมนึก ศรีวิเชียร ด้วยรางวัล "ครูดีในดวงใจ" จากเทศบาลตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นบุคคลอันเป็
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 44 แพ็คและเงินบริจาคเพื่อใช้สำหรับการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประกาศกำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 : Pfizer สำหรับนักเรียน ลงทะเบียนรอบที่ 2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน และมอบปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ในช่วงสถานการณ์ C
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เรื่อง การประมูลไม้กระถินเทพาจำนวน 55 ต้น
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64