ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 62
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ รับการนิเทศติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 62
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ Love Lamthap : รำลึกพระเศวตฯ” วันที่ 11 พฤศจิกาย
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 62
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมแห่จาดเดือนสิบ วันสารทเดือนสิบ 2562
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 62
สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 69
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด (โครงการถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินนวัตกรรม กระบี
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 62
การอมรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด (เหลืองกระบี่เกมส์) วันที่23 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 62
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เรื่อง กายแต่งกายนักเรียน พ.ศ.2560
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาลูกพระเศวตฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ JUJITSU THAILAND OPE
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนบางขันวิทยา ปร
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน และประชาชน อำเ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 62
วงโยธวาทิตโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เข้าร่วมขบวนพาเหรด (เขาโรเกมส์ครั้งที่11) วันที่18 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 62