ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน และมอบปัจจัยพื้นฐานให้แก่นักเรียน ในช่วงสถานการณ์ C
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เรื่อง การประมูลไม้กระถินเทพาจำนวน 55 ต้น
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ขอขอบพระคุณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาสังคมและสวัส
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 64
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ขอแจ้งประกาศเรียนชดเชย Onsite และ Online เพื่อเพิ่มเวลาเรียนให้ครบตามหลั
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 64
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ 25564 เวลา 13:00 น เจ้าหน้าที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เข้าพบท่านผู
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โล่เกียรติยศ O-NET ปี 2562
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามกลุ่มเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ แจ้งกำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ในวันที่ 3-12
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3-12
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เรื่อง แจ้งเลื่อนการรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัต
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63