ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนเรื่องศาสตร์พระราชา4
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2563,19:18  อ่าน 455 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนเรื่องศาสตร์พระราชา3
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2563,19:17  อ่าน 411 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนเรื่องศาสตร์พระราชา2
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2563,19:17  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอนเรื่องศาสตร์พระราชา1
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพร มิ่งเจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2563,19:16  อ่าน 404 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรียนภาษาจีนผ่านเกม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,21:02  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 我的一天
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,11:57  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางมณฑา รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2562,11:01  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชบาวรรณ์ เกษีสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,21:14  อ่าน 541 ครั้ง
รายละเอียด..